LOK-Wołomin

Walne Zebranie Wyborcze

Zarząd zwołuje Walne Zebranie Wyborcze

w dniu 10 października 2019 roku, o godz. 18:00

w lokalu strzelnicy przy ul Polnej 11 w Wołominie,

z drugim terminem o godz. 18:15 w tym samym miejscu i dacie.

 

Przewidywany porządek Zebrania:

1) wybór Przewodniczącego Zebrania i Protokolanta,

2) wybór Komisji Skrutacyjnej,

3) sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) przyjęcie sprawozdań w głosowaniu jawnym,

5) wybór Prezesa Zarządu – w głosowaniu tajnym, 

6) wybory członków Zarządu oraz członków Komisji Rewizyjnej – w głosowaniu tajnym,

7) ukonstytuowanie się nowych Władz – ogłoszenie podziału funkcji,

8) przedstawienie przez nowy Zarząd planu działania,

9) wolne wnioski i dyskusja.

23 września 2019

Podpowiedź:

Możesz usunąć tę informację włączając Pakiet Premium

Ta strona została stworzona za darmo w WebWave.
Ty też możesz stworzyć swoją darmową stronę www bez kodowania.